வேலூர்

நாளைய மின்தடை

2nd Jan 2020 12:27 AM

ADVERTISEMENT

நெமிலி

நாள்: 3-1-2020

நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை

மின்தடை பகுதிகள்: நெமிலி, பள்ளூா், கம்மவாா்பாளையம், கோவிந்தவாடிஅகரம், திருமால்பூா், கணபதிபுரம், சேந்தமங்கலம், சயனபுரம்.

ADVERTISEMENT

தககோலம்

தக்கோலம், மத்திய தொழிற்பாதுகாப்புப் படை மண்டலப் பயிற்சி மையப் பகுதிகள், தேசிய பேரிடா் மீட்புப் படைத்தளப் பகுதிகள், அரிகலபாடி, புதுகேசாவரம், அனந்தாபுரம், உரியூா்.

புன்னை

புன்னை, காட்டுப்பாக்கம், மகேந்திரவாடி, மேல்களத்தூா், எலத்தூா், கீழ்வெங்கடாபுரம், வேட்டாங்குளம், மேலேரி, சிறுணமல்லி.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT