காஞ்சிபுரம்

நாளைய மின்தடை

6th Jul 2022 12:00 AM

ADVERTISEMENT

காஞ்சிபுரம்

நாள்: 07.07.2022 வியாழக்கிழமை

நேரம்: காலை 9 முதல் மாலை 5 மணி வரை

மின் தடை செய்யப்படும் பகுதிகள்: காரை, சிறுவாக்கம், எடையாா்பாக்கம், பட்டுமுடையாா் குப்பம், துளசாபுரம், கூத்திரம்பாக்கம், வரதாபுரம், தண்டலம், ஏகனாபுரம், கண்டிவாக்கம், கோட்டூா், பிச்சிவாக்கம், செல்லம்பட்டிடை, நெல்வாய், மேல்பொடவூா், வேடல், ஆண்டி சிறுவள்ளூா், கொட்டவாக்கம், பரந்தூா்.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

MORE FROM THE SECTION

ADVERTISEMENT