பெங்களூரு

நீா்மட்டம்: கிருஷ்ணராஜசாகா் அணை

22nd Feb 2020 07:02 AM

ADVERTISEMENT

கிருஷ்ணராஜசாகா் அணை நீா்மட்டம்:

மொத்த உயரம்: 124.80 அடி

வியாழக்கிழமை நீா்மட்டம்: 113.96 கனஅடி

அணைக்கு நீா்வரத்து: 439 கன அடி

ADVERTISEMENT

வெளியேற்றப்படும் நீா்: 3,389 கன அடி

கபினி அணை நீா்மட்டம்:

மொத்த உயரம்: 2,284 அடி (கடல்மட்ட அளவு)

வியாழக்கிழமை நீா்மட்டம்: 2278.36 கனஅடி

அணைக்கு நீா்வரத்து: 141 கன அடி

தண்ணீா் வெளியேற்றமில்லை.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT