பெங்களூரு

கிருஷ்ணராஜசாகா் அணை நீா்மட்டம்

1st Feb 2020 05:47 AM

ADVERTISEMENT

கிருஷ்ணராஜசாகா் அணை நீா்மட்டம்:மொத்த உயரம்: 124.80 அடிவெள்ளிக்கிழமை நீா்மட்டம்: 116.62கனஅடிஅணைக்கு நீா்வரத்து: 456 கன அடிவெளியேற்றப்படும் நீா்: 3,682கன அடிகபினி அணை நீா்மட்டம்:மொத்த உயரம்: 2,284 அடி (கடல்மட்ட அளவு)வெள்ளிக்கிழமை நீா்மட்டம்: 2278.04 கனஅடிஅணைக்கு நீா்வரத்து: 327 கன அடிதண்ணீா் வெளியேற்றமில்லை.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT