பெங்களூரு

நீா்மட்டம்: கிருஷ்ணராஜசாகா் அணை

1st Nov 2019 09:32 AM

ADVERTISEMENT

கிருஷ்ணராஜசாகா் அணை நீா்மட்டம்: மொத்த உயரம்: 124.80 அடி

வியாழக்கிழமை நீா்மட்டம்: 124.80 கனஅடி

அணைக்கு நீா்வரத்து: 8,062 கன அடி

வெளியேற்றப்படும் நீா்: 7,806 கன அடி

ADVERTISEMENT

கபினி அணை நீா்மட்டம்: மொத்த உயரம்: 2,284 அடி

(கடல்மட்ட அளவு) வியாழக்கிழமை நீா்மட்டம்: 2284.00 கனஅடி

அணைக்கு நீா்வரத்து: 1,303 கன அடி

வெளியேற்றப்படும் நீா்: 1,050 கன அடி

ADVERTISEMENT

MORE FROM THE SECTION

ADVERTISEMENT