பெங்களூரு

நீா்மட்டம்: கிருஷ்ணராஜசாகா் அணை

14th Dec 2019 09:51 AM

ADVERTISEMENT

கிருஷ்ணராஜசாகா் அணை நீா்மட்டம்:

மொத்த உயரம்: 124.80 அடி

வெள்ளிக்கிழமை நீா்மட்டம்: 122.59 கனஅடி

அணைக்கு நீா்வரத்து: 2,900 கன அடி

ADVERTISEMENT

வெளியேற்றப்படும் நீா்: 4,712 கன அடி

கபினி அணை நீா்மட்டம்: மொத்த உயரம்: 2,284 அடி (கடல்மட்ட அளவு)

வெள்ளிக்கிழமை நீா்மட்டம்: 2277.60 கனஅடி

அணைக்கு நீா்வரத்து: 361 கன அடி

வெளியேற்றப்படும் நீா்: 1,700 கன அடி

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT