பெங்களூரு

கிருஷ்ணராஜசாகா் அணை நீா்மட்ட:ம்

6th Dec 2019 08:23 PM

ADVERTISEMENT

கிருஷ்ணராஜசாகா் அணை நீா்மட்டம்: மொத்த உயரம்: 124.80 அடி வெள்ளிக்கிழமை நீா்மட்டம்: 123.41 கன அடி அணைக்கு நீா்வரத்து: 4,019 கன அடிவெளியேற்றப்படும் நீா்: 4,764 கன அடிகபினி அணை நீா்மட்டம்: மொத்த உயரம்: 2,284 அடி (கடல்மட்ட அளவு)வியாழக்கிழமை நீா்மட்டம்: 2278.97 கனஅடிஅணைக்கு நீா்வரத்து: 917 கன அடிவெளியேற்றப்படும் நீா்: 1,700 கன அடி

ADVERTISEMENT

MORE FROM THE SECTION

ADVERTISEMENT