காட்டு நாயக்கர் சமூகத்தினருக்கு சாதிச் சான்றிதழ் விரைந்து வழங்க வலியுறுத்தல்

காட்டு நாயக்கர் சமூகத்தினருக்கு சாதிச் சான்றிதழ் வழங்குவதில் எவ்வித காலதாமதமின்றி உடனடியாக வழங்க வலியுறுத்தி கோவில்பட்டியில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.